Circular economy in action. Waarom we nu kunnen werken aan de totstandkoming van een circulaire economie.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Om deze crisis aan te pakken, het essentieel is dat we onze wereld transformeren naar een circulaire economie. We moeten stoppen met het verspillen van grondstoffen en waardevolle materialen hergebruiken.

Al in december 2015 werd in Europa het Circular Economy Package aangekondigd. Zeven jaar later, in maart 2022 heeft de Europese Commissie het eerste deel van het Circular Economy Package voorgesteld. Dit eerste deel van het pakket bestaat uit een omvangrijk pakket nieuwe regels die ertoe moeten leiden dat producten in de EU ‘duurzamer’ worden.

Producten moeten langer meegaan, makkelijker te onderhouden of te repareren zijn, en energiezuiniger gemaakt worden. En, als ze dan toch kapot gaan, makkelijker gerecycled of geupcycled kunnen worden.  De regels raken mogelijk nagenoeg alle fysieke producten die in de EU verkocht worden: Van voeding, elektronica, bouwmaterialen, kleding maar ook meubilair.

Deze regels van het het Circular Economy Package treden echter op z’n vroegst in werking in 2024. In de komende periode van ‘consultatie’, zullen naar verwachting bepaalde bedrijven stevig lobbyen om de reikwijdte van de regels te beperken. En dan moet ook het Europees Parlement en de lidstaten zich ook nog uitspreken over de effectuering van deze voorstelde regels.

De vraag is dan wat wij als consumenten en bedrijven onder tussen gaan doen? Bij ons bestond de urgentie om in ieder geval één echt praktijk concept uit te werken. Hoe klein dan ook…. 

Wij willen de houten meubelen ontvangen,  en gaan die upcyclen naar naar nieuwe design meubelen die lang, … heel lang mee kunnen gaan.